Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16/1 Maddesinde Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı!

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16/1 MaddesiNDE Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/1) (4.12.2017)

Metin için: http://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/20181sa...