Rekabet Kurumu'nun Sektör İncelemesi Raporlarına ve Mevzuat Çalışmalarına İlişkin Görüşler (Uzlaşma Yönetmeliği)

Rekabet Hukuku Merkezi, rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında yapılan çalışmalara ilişkin görüşlerini düzenleyici otoritelerle paylaşmaktadır. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu'nun 18.03.2021 tarihinde kamuoyu görüşüne açmış olduğu "Uzlaşma Yönetmeliği Taslağı"na ilişkin görüşe aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Uzlaşma Yönetmelik Taslağı'na İlişkin Görüş