Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı Konferansı

Dikey anlaşmalar, rekabet hukukunun en dinamik konularından birini oluşturmaktadır. Yakın zamanda teknoloji ve lojistik alanındaki gelişmeler ile birlikte dağıtım sistemlerinde önemli değişiklikler olmuş ve bunlar kaçınılmaz olarak rekabet hukukunu etkilemiştir. Nitekim önce Avrupa Birliği Hukukunda, yakın zamanda da Türk Hukukunda bu konuda yasal değişiklikler yapılmıştır. Konferansın amacı, Rekabet Kurulu'nun kararlarını da dikkate alarak, bu değişiklikleri ve gelişmeleri nedenleri ve sonuçları ile tartışmaktır. Bu konferansın konusunun son on yıldaki gelişmelerle sınırlı tutulmasının sebebi ise; 2008 yılında yine İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Dikey Anlaşmalar ve Rekabet Hukuku" konulu, Rekabet Kurulu'nun bu alandaki yaklaşımı ekseninde dikey anlaşmalarda yaşanan gelişmelerin tartışma konusu yapıldığı konferanstan bu yana gerçekleşen önemli gelişmeleri aktarmaktadır. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde salt bu alanı konu alan bir akademik etkinlik düzenlenmediğinden, bu konferans güncel gelişmelerin anlaşılması ve tartışılması bakımından önemli bir platform olacaktır.

Program detayları için tıklayınız.

Kayıt formu için tıklayınız.