Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2021 Bildiri Çağrısı

BİLDİRİ ÇAĞRISI: UYGULAMALI REKABET HUKUKU SEMİNERLERİ 2021


Seminer Programının Konusu

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, 2006 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı kapsamında gerçekleşen ve 2010 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen bir seminer programıdır. Programın amacı rekabet hukuku uygulamasında karşılaşılan güncel sorunları belirlemek, bu sorunları tartışmaya açmak ve güncel hukuki gelişmeler konusunda toplumu bilgilendirmektir. Bu seminer programı ile rekabet hukuku ile ilgilenen akademisyen ve uygulamacıların bir araya geldiği bir tartışma platformu oluşturulması hedeflenmektedir. Nitekim 2006 senesinden bu yana gerçekleşen programla bu konuda önemli bir başarı elde edildiği söylenebilir. Kamuya açık olan seminer derslerinin tümü alanında uzman akademisyen, avukat ve Rekabet Kurumu uzmanları tarafından, güncel bilgi ve gelişmeler ışığında bilimsel çalışma ilkeleri gözetilerek sunulmaktadır. 2020 bahar döneminde de gerçekleştirilen programda 12 haftada 23 güncel tartışma konusu ele alınmış, programı her hafta yüzden fazla katılımcı takip etmiştir.

Seminerler programında sunulan bildiriler Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait YouTube kanalında yayınlanmakta ve ayrıca sunulan bildiriler, Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri adlı derlemede yayımlanmaktadır.

Bildiri Çağrısı

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, 2021 bahar döneminde de gerçekleşecektir. Program, 2021 Şubat ayının 2. haftasından Mayıs ortasına kadar, her hafta daha sonra ilan edilecek bir günde saat 19.00-21.30 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde düzenlenecektir[1].

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda program, sunum yapmak isteyen lisansüstü öğrencilere, akademisyenlere ve tüm profesyonellere (avukat, Rekabet Kurumu uzmanı, danışman vb.) açıktır. Rekabet hukuku ile ilgili olması kaydıyla, bir konu sınırlaması yoktur; ancak güncel konular tercih konusudur. Bu anlamda disiplinler arası (hukuk ve iktisat veya rekabet hukuku ile başka bir hukuk dalının kesişimi) konularda da başvuru yapılabilir. Gelen başvurular; seçilen konunun önemi, güncelliği ve başvuran kişinin özgeçmişi göz önünde tutularak ve ilgili dönemde yapılan diğer başvurularla karşılaştırılarak alanında uzman kişilerden oluşan bir bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir[2]. Konuların çakışma ihtimalini de dikkate alarak, başvuru sahiplerinin birden fazla konu önermesi de mümkündür.

Geçtiğimiz senelerde özellikle bu alanda çalışmak isteyen genç araştırmacı ve akademisyenleri teşvik etmek amacıyla, yeni başvuruların genellikle olumlu yanıtlandığını belirtmek isteriz. Bilhassa yurt dışında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olup, ders almakta veya doktora tezini yazmakta olan öğrencilerin başvuru yapmalarını önemsiyoruz.

Bu kapsamda rekabet hukuku alanında güncel bir konuda bildiri sunmak isteyen araştırmacıların, en fazla 500 kelimeden oluşan Türkçe veya İngilizce bildiri özetlerini ve özgeçmişlerini e-posta ile (Seminer 2021 başlığı ile birlikte) en geç 15 Aralık 2020 tarihine kadar uygulamaliseminer@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiriler prensip olarak 45 dakikalık sunum şeklinde planlanabilir. Bildirimin tam metnini de içeren başvurular seçim sırasında öncelikli olacaktır. Birden fazla kişi tarafından verilecek tebliğler açısından kişi sayısının ve kişilerin kimliklerinin de mutlaka belirtilmesi gerekir. Sonradan konu veya kişilerin değişmesi veya yeni kişilerin eklenmesi kural olarak kabul edilmemektedir. Bu sene bir yenilik olarak, akademik kurul kişinin kimliğinden bağımsız olarak değerlendirme yapacaktır.

Öte yandan Programda, bildiri çağrısı haricinde, davet üzerine icabet eden bazı konuşmacılar da yer almaktadır. Bu konuşmacıların tebliğ konuları, davete icabet eden konuşmacıların tebliğ konuları ile çakışmayı önlemek adına yakında ilan edilecektir.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Yılmaz İ. Aslan, Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Zeynep Ayata, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Muzaffer Eroğlu, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Katılım Sertifikası

Seminer programına kayıt yaptırarak düzenli katılım gösteren kişilere “katılım sertifikası” verilmektedir. Kayıt prosedürüne ilişkin detaylar seminer programı ilan edildikten hemen sonra rhm.bilgi.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Seminer Kitabı

Sunulan bildirilerin daha sonra derleme bir kitap olarak yayımlanması planlanmaktadır. Nitekim 2018 ve 2019 yılında sunulan bildirilerden oluşan “Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri” başlıklı kitaplar On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. 2020 yılında sunulan bildiriler ise yayıma hazırlık aşamasında olup bu kitabın da 2021 yılı başında yayımlanması hedeflenmektedir.

Program Takvimi

Bildiri Özetlerinin İletilmesi İçin Son Tarih: 15/12/2020

Bildirilerin Seçilmesi: 4 Ocak 2021

Program İçeriğinin İlan Edilmesi: 15 Ocak 2021

İletişim Bilgileri

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

Merkez Direktörü, Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi

E-Mail/ Telefon: cem.sanli@bilgi.edu.tr/ (0 212) 311 51 60

Adres: İstanbul Bilgi Üniversitesi Eski Silahtarağa Elektrik Santralı, Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan, İstanbul.


[1] Pandemiyle ilişkili risklerin 2021 yılı Bahar döneminde de devam etmesi durumunda, 2020 Bahar döneminin bir kısmında olduğu gibi seminerlerin çevrimiçi sürdürülmesi olasıdır.

[2] Tebliğ başvurusunun, ulusal bilimsel toplantı kapsamında, doçentlik başvurularında kullanılması mümkündür.