Bildiri Çağrısı: Doç. Dr. Nurkut İnan Armağanı


BİLDİRİ ÇAĞRISI: DOÇ. DR. NURKUT İNAN ARMAĞANI

Yayının Konusu:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurkut İnan'a takdim edilmek üzere, Rekabet Kurumu'nun katkılarıyla armağan hazırlanacaktır. Bilim dalı sınırlaması olmamakla birlikte, Hocamızın meslek hayatı boyunca Rekabet Hukuku ve Özel Hukuk alanındaki çalışmaları dikkate alındığında, bu alanlara ilişkin çalışmalarla zenginleşmesi planlanan Armağan'da bilimsel makalelere yer verilecektir.

Ayrıntılı programa ve yayım ilkelerine ulaşmak için tıklayınız.


Editörler:

Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan

Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı


Program Takvimi:

Başlık ve İçerik Özetlerinin Bildirilmesi İçin Son Tarih: 20/06/2021

Yazıların Gönderilmesi İçin Son Tarih: 20/09/2021

Yayımlanmak Üzere Seçilen Yazıların İlanı: 20/10/2021


İletişim: nurkuthocayaarmagan@rekabet.com.tr