Faaliyetlerimiz

RHM’nin faaliyetleri öğretim, araştırma ve akademik etkinlikler düzenlenmesi olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir.

Öğretim, RHM’nin temel faaliyet alanıdır. Rekabet hukuku ve regülasyon konularında lisans ve lisansüstü programlarda yeni dersler ve yoğunlaşma alanları açılması hedeflenmektedir. Ayrıca bilhassa mesleki bilgi ve donanımı arttırmak amacıyla, rekabet hukuku ve regülasyon alanında sertifika programları yürütülmesi, kamu sektörüne ve bilhassa yargı mensuplarına yönelik özel eğitim programları tasarlanması ve konferans, atölye çalışmaları ve seminer gibi çalışmaların yapılması RHM’nin faaliyet alanı içerisinde görülmektedir.

Araştırma faaliyetleri yürütmek ve teşvik etmek, RHM’nin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu çerçevede rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında hukuk ve ekonomi (hukukun ekonomik analizi) yaklaşımını esas alan (disiplinler arası) ve/veya mukayeseli (teorik ve ampirik) araştırmalar ve yayınlar teşvik edilecektir. Ayrıca düzenlenen piyasalarda faaliyet gösteren teşebbüslerin ve düzenleyici otoritelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapılması da öncelikli hedeflerden biridir.

Diğer akademik etkinlikler, rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında farkındalığı arttırdığı gibi, RHM’ye akademik platform vasfını kazandıracaktır. Bu nedenle, konferans, seminer ve atölye çalışması gibi kamuya açık akademik etkinlikler düzenlenecektir.

Sertifikalı Rekabet Hukuku Meslek içi Eğitim Seminerleri

27 Kasım 2015- 17 Haziran 2016 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleşmiştir. Program aşağıdaki gibidir:

SERTİFİKALI REKABET HUKUKU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ.pdfHakim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı


22 Haziran 2010 Salı günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleşmiştir.

Program aşağıdaki gibidir:


Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Şartlı İzin Konferansı


17 Haziran 2009 tarihinde İstanbul Bilig Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleşmiştir.

Program aşağıdaki gibidir:

2009 Yoğunlaşmaların Kontrolunde Taahüt ve Şartlı izin.pdf


Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem Konferansı


14 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Bilig Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleşmiştir.

Program aşağıdaki gibidir:

2009 Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem.pdf


Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar Konferansı


26 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Bilig Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleşmiştir.

Program aşağıdaki gibidir: