Hakkımızda

Amaç

RHM’nin amacı, çalışma konuları olan rekabet hukuku ve regülasyon kapsamındaki hukuk dallarının hukuk ve ekonomi (law and economics) öğretisi esaslarına uygun bir şekilde anlaşılmasını, yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlayarak, bilimsel seviyeyi artırmaktır. Bu amaca yönelik olarak düzenlenecek olan akademik faaliyet ve etkinlikler ile RHM, bu alanda akademik bir platform olmayı hedeflediği gibi, aynı zamanda rekabet hukuku ve politikası alanındaki farkındalığı da artıracaktır.

Vizyon

RHM bünyesinde yürütülecek akademik faaliyetler, üç temel esas üzerine inşa edilecektir:

Yönetim

Müdür: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı / cem.sanli@bilgi.edu.tr

Araştırma Uzmanı: Av. Dilan Alma / dilan.alma@bilgi.edu.tr