Hakkımızda

Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi (“RHM”), 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde rekabet hukuku ve regülasyon alanlarının hukuk ve ekonomi (law and economics) öğretisi esaslarına uygun bir şekilde anlaşılmasını, yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere kurulmuştur.

RHM, kurulduğu yıldan bu yana belirtilen amaca yönelik olarak düzenlenen konferans, seminer ve atölye çalışması gibi kamuya açık akademik faaliyet ve etkinlikler ile rekabet hukuku ve politikası alanındaki bilgi birikiminin ve farkındalığın artırılmasına hizmet etmektedir. RHM, artık süreklilik kazanan akademik faaliyetler itibarıyla rekabet hukuku alanındaki en önemli akademik platformlardan biri olma vasfını kazanmıştır.

RHM bünyesinde yürütülen akademik faaliyetler, üç temel esas üzerine inşa edilmektedir:

i) Disiplinler Arası Yaklaşım: Rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında yapılacak çalışmalarda, iktisat biliminden yararlanmak ve özellikle hukuk ve ekonomi öğretisinin önemine dikkat çekmek,

ii) Mukayeseli Hukuk Perspektifi: Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri hukukundaki gelişmeleri yakından takip ederek, rekabet hukuku ve politikalarına mukayeseli bir şekilde yaklaşmak,

iii) Piyasalar ile İş Birliği: Rekabet hukukunda, uygulamada yaşanan sorunları yakından izlemek ve özellikle bu alanda çalışan profesyonel kişi ve kurumlar ile iş birliği yapmak.

RHM’nin faaliyetleri öğretim, araştırma ve akademik etkinlikler düzenlenmesi olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir. Öğretim, RHM’nin temel faaliyet alanıdır. Nitekim RHM, Rekabet Hukuku Sertifika Programı ve Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri gibi iki önemli eğitim programına ev sahipliği yapmaktadır.

Her yıl güz döneminde Kasım - Aralık ayları arasında gerçekleştirilen ve 2018 yılında sekizincisi düzenlenen Rekabet Hukuku Sertifika Programı kapsamında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği maddi ve usuli hükümler ele alınmakta, kanun hükümleri, konuyla ilgili uzmanlar (avukatlar, akademisyenler ve rekabet uzmanları) tarafından teorik ve uygulama boyutu ile ve yasaklayıcı normların çizdiği çerçeve Rekabet Kurulu kararlarından örnekler ile izah edilerek 7 haftalık bir eğitim programı çerçevesinde aktarılmakta ve katılımcıların rekabet hukukunun genel esaslarını kavramaları ve pratikte karşılaşılan rekabet hukuku sorunları karşısında çözüm geliştirme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri ise İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE hukuk yüksek lisans programında 2006 yılından bu yana sunulan bir seminer dersidir. Seminer dersi ile, rekabet hukuku ile ilgilenen profesyonellerin bir araya geldiği bir tartışma platformu oluşturulması hedeflenmektedir. Kamuya açık olan bu derste her hafta farklı bir konu, uygulamadan bir uzman tarafından anlatılmakta ve tartışılmaktadır. 2011 yılından bu yana, Seminer programına kayıt yaptırarak düzenli katılım gösteren kişilere “katılım sertifikası” verilmektedir. 2019 bahar döneminde de gerçekleştirilen programda 12 haftada 22 güncel tartışma konusu ele alınmış, programı her hafta yüze yakın katılımcı takip etmiştir.

RHM’nin bir diğer faaliyet alanı ise araştırma faaliyetleri yürütmek ve teşvik etmektir. Bu çerçevede rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında hukuk ve ekonomi (hukukun ekonomik analizi) yaklaşımını esas alan (disiplinler arası) ve/veya mukayeseli (teorik ve ampirik) araştırmalar ve yayınlar teşvik edilecektir.

Merkezle ve eğitim programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye rhm.bilgi. edu.tr adresinden ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi sunmak için rhm@ bilgi.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Yönetim

Merkez Müdürü: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı / cem.sanli@bilgi.edu.tr

Merkez Danışmanı: Prof. Dr. Yeşim M. Atamer / yesim.atamer@rwi.uzh.ch

Araştırma Uzmanı: Av. Deniz Tanlı / deniz.tanli@bilgi.edu.tr