Konferanslar

29 Haziran 2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler: Nedenleri, Kapsamı ve Olası Etkileri


29 Mayıs 2018 Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı Konferansı


22 Haziran 2010 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı


17 Haziran 2009 Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Şartlı İzin Konferansı


14 Mayıs 2009 Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem Konferansı


26 Haziran 2008 Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar Konferansı