Rekabet Politikası Açısından Dijital Platformlara Nasıl Yaklaşmalı: Rekabet Hukuku vs. Regülasyon

Panel, dijital piyasalarda var olduğu ileri sürülen yoğunlaşma sorunu karşısında, rekabet hukuku kuralları ve yaptırım sisteminin amaca uygun olup olmadığını, uygun ve yeterli değilse, bunun nedenlerini ve görünümlerini, regülasyonun yoğunlaşma sorunu karşısında bir alternatif olup olmayacağını ele almaktadır. Şüphesiz bu tartışma, sadece Türkiye değil; tüm Dünya'da yapılmaktadır ve henüz sonuçlanmış değildir. Dolayısıyla konu sadece Türkiye özelinde değil; farklı yargı yerlerindeki yaklaşımlar açısından da ele alınacaktır.


Amaçlanan, katılımcı ve dinleyicilerin, bu konudaki güncel ve devam eden tartışmalar (ve özellikle alternatif kurumsal yapılar olarak adlandırabileceğimiz "rekabet hukuku" ile "regülasyonun" yoğunlaşma sorununun çözümü bakımından mukayeseli üstünlükleri) hakkında fikir sahibi olmasıdır.


Panel, soru cevap formatında gerçekleştirilecektir ve moderatör, önceden hazırlanan (ve Panel esnasında iletilen) soruları, panelistlere iletecektir. Panel, 8 Aralık tarihinde başlayan 15 saatlik Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulaması başlıklı Sertifika Programının sonunda gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla Panel kapsamındaki tartışmalar çerçevesinde, Programa dahil olan katılımcıların bu Program çerçevesinde edindiği bilgileri tamamlaması da mümkün olabilecektir.


Panel 20 Aralık saat 13.00'da Zoom platformu üzerinden yayınlanacaktır. Katılımcıların aşağıdaki linkten kayıt olmaları gerekmektedir.

Kayıt olmak için tıklayınız.