Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulaması: Sorunlar, Tartışmalar ve Yeni Yaklaşımlar

Sertifika Programı, dijital piyasalar ve özellikle platformların yol açtığı ekonomik yoğunlaşma sorunu ile bu sorunun, rekabet politikası ve hukukunda yarattığı tartışmaları ve buna ilişkin yeni yaklaşımları konu edinmektedir.

Özellikle son on yıl içerisinde internet tabanlı dijital ekonomi, esaslı şekilde yoğunlaşma eğilimi göstermiş ve bu durum, internet ekonomisinin rekabeti ve inovasyonu arttıracağına dair 2000’li yılların başında kabul gören görüşlerin hızla terk edilmesine neden olmuştur. Bugün dijital ekonomilerin, yapısal özelliklerinden ötürü yoğunlaşma sorununa neden olacağı fikri yaygın şekilde kabul edilmekte ve Rekabet Kurumu dahil neredeyse tüm rekabet otoriteleri bu sektörü konu alan araştırma ve idari soruşturmalar yürütmektedir. Tüm bu faaliyetler, rekabet hukuku kurallarının ve incelemelerinin bu sektörler açısından yeterli olup olmadığı tartışmasını beraberinde getirmiş; hatta dijital ekonomilerin ayrı bir düzenlemeye (=ekonomik regülasyon) tâbi olması gerektiği düşüncesi dillendirilmeye başlamıştır.

İşte bu Program’da dijital piyasaların (=platformların) iktisadi özelliklerinden hareketle, bu piyasalarda rekabet hukuku kurallarının nasıl ve ne şekilde uygulandığı, bu uygulamanın rekabet hukuku perspektifinden etkili olup olmadığı ve rekabet hukuku kurallarının etkin bir şekilde tatbik edilebilmesi için ayrı ve farklı bir hukuki enstrüman/enstrümanlara ihtiyaç duyulup duyulmadığı konuları üzerinde durulacaktır.

Ayrıntılı Program: Program akışı ve modüllere ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Hazırlık programına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Ücret Bilgisi: Hazırlık programı ile birlikte (6 saat), toplamda 21 saatlik Programın ücreti KDV dahil 4500 TL’dır.

Adayın rekabet hukuku konusunda temel bilgiye sahip olması halinde, sadece 15 saatlik Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulaması programına katılabilir. Toplamda 5 modülden oluşan 15 saatlik Program ücreti KDV dahil 3900 TL’dir. 6 saatlik hazırlık programının ücreti KDV dahil 900 TL'dir.

Programlara erken kayıt olunması halinde (6 Kasım 2020), %25 indirim uygulanacaktır. Stajyerlere ve öğrencilere %15 indirim uygulanacaktır. Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama Araştırma Merkezi’nin diğer Sertifika Programlarına katılan kişilere %25 indirim uygulanacaktır. Bu indirimler birbirleriyle birleştirilemezler.

Programa kayıt işlemleri kontenjanın dolması sebebi ile sona ermiştir.

Kayıt süreci ile ilgili bilgi için rhm@bilgi.edu.tr veya umay.dogan@bilgi.edu.tr adreslerine yazabilirsiniz.