Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2020 Başlıklı Yayınımız Çıktı!


Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin üçüncü kitabı olan Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2020, On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlandı!

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin üçüncü kitabı olan bu kitap, 2020 yılı bahar döneminde seminerlerde sunulan tebliğ konuları kapsamında hazırlanan 19 makaleden oluşuyor. Rekabet hukukunda son dönemlerin en popüler konusu olan dijital piyasaların yanında rekabet hukukunun güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen geleneksel tartışma konuları, somut bazı piyasalardaki rekabet hukuku sorunları ve rekabet hukukundaki güncel normatif eğilimlere ilişkin tartışmalar kitapta geniş yer bulan temel konu başlıklarını oluşturuyor. Kitapta bu çerçevede dijitalleşmeyle birlikte müzik sektöründe görülen rekabet sorunları, fiyat dışı bir rekabet unsuru olarak kişisel verilerin korunması, rekabet hukukunda iktisadi delillerin yeri, rekabet hukuku soruşturmalarında ispat standardına ilişkin sorunlar, sanayi iktisadı perspektifinden uyumlu eylem karinesi, yedek parça rekabetinin rekabet hukuku boyutu, standarda esas patent sahiplerince söz konusu standartlara erişimin engellenmesinin hangi durumlarda hâkim durumun kötüye kullanılması teşkil edeceği, Avrupa Komisyonu ve Rekabet Kurulu’nun son yıllardaki kararlarından hareketle uygulamadaki trendler, mevzuatımıza son kanun değişikliğiyle giren taahhüt mekanizması, ödeme hizmetlerindeki rekabet hukuku sorunları, blokzinciri teknolojisinin rekabet hukuku perspektifinden değerlendirilmesi, denizcilik sektöründeki güncel rekabet hukuku sorunları, sürdürülebilirlik politikalarının rekabet hukuku üzerindeki etkisi gibi pek çok konu oldukça kapsamlı biçimde ele alınıyor. Geniş kapsamı, içerdiği konuların önemi ve güncelliğiyle bu kitabın rekabet hukuku alanında çalışan araştırmacı ve uygulamacılar için çok önemli bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.

Editörlüğünü Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı ve Av. Dilan Alma'nın yaptığı kitabı aşağıdaki linkten sipariş edebilirsiniz.

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2020