Yayınlarımız

RHM, rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında araştırma ve yayınları teşvik etme politikası gütmektedir. Bu çerçevede, bu alanlarda yazılacak yüksek lisans ve doktora tezleri başta olmak üzere, yapılan araştırmaların yayınlanması ve bilhassa web sitesi üzerinden kamuya duyurulması planlanmaktadır. Ayrıca düzenlenen konferanslarda sunulan tebliğlerin basılması da RHM’nin öncelikli politikasıdır.

Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar: Eşik Sistemine Geçiş, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları