Dijital Piyasalar Kapak Görseli

Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulaması Sertifika Programı

Bu sertifika programı, dijital piyasalar ve özellikle platformların yol açtığı ekonomik yoğunlaşma sorunu ile bu sorunun, rekabet politikası ve hukukunda yarattığı tartışmaları ve buna ilişkin yeni yaklaşımları konu edinmektedir.

Özellikle son on yıl içerisinde internet tabanlı dijital ekonomi, esaslı şekilde yoğunlaşma eğilimi göstermiş ve bu durum, internet ekonomisinin rekabeti ve inovasyonu arttıracağına dair 2000’li yılların başında kabul gören görüşlerin hızla terk edilmesine neden olmuştur. Bugün dijital ekonomilerin, yapısal özelliklerinden ötürü yoğunlaşma sorununa neden olacağı fikri yaygın şekilde kabul edilmekte ve Rekabet Kurumu dahil neredeyse tüm rekabet otoriteleri bu sektörü konu alan araştırma ve idari soruşturmalar yürütmektedir. Tüm bu faaliyetler, rekabet hukuku kurallarının ve incelemelerinin bu sektörler açısından yeterli olup olmadığı tartışmasını beraberinde getirmiş hatta dijital ekonomilerin ayrı bir düzenlemeye (=ekonomik regülasyon) tabi olması gerektiği düşüncesi dillendirilmeye başlamıştır.

İşte bu programda dijital piyasaların (=platformların) iktisadi özelliklerinden hareketle, bu piyasalarda rekabet hukuku kurallarının nasıl ve ne şekilde uygulandığı, bu uygulamanın rekabet hukuku perspektifinden etkili olup olmadığı ve rekabet hukuku kurallarının etkin bir şekilde tatbik edilebilmesi için ayrı ve farklı bir hukuki enstrüman/enstrümanlara ihtiyaç duyulup duyulmadığı konuları üzerinde durulacaktır.