Geçmiş Faaliyetler

RHM'nin 26 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler.

 • Konferanslar ve Paneller:
 1. Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar: 2002/2 Sayılı Grup Muafiyeti Tebliğinde Eşik Sistemine Geçiş, Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri (26 Haziran 2008) 
 2. Düzenlenen Piyasalarda Hangi Rekabet Politikası, Yönetişim ve Sektörel Perspektifler (5-6 Eylül 2008)
 3. Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri (14 Mayıs 2009)
 4. Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Şartlı İzin (17 Haziran 2009)
 5. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (22 Haziran 2010)
 6. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (17 Haziran 2011)
 7. 15 Yılda Rekabet Kurumunun Türk Ekonomisine Kattıkları (29 Mart 2012)
 8. Yoğunlaşmaların Kontrolünde Yeni Dönem: 2010/4 Sayılı Tebliğ ve Kılavuzların Uygulamadaki Yansımaları (19 Haziran 2012)
 9. Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi (29 Ocak 2013)
 10. Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı: Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz, İnternet Satışları, MFC Şartları ve Diğer Gelişmeler (29 Mayıs 2018)
 11. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Yapılan 2020 Yılı Değişiklikleri: Nedenleri, Kapsamı ve Olası Etkileri (29 Haziran 2020)
 • Diğer Etkinlikler: 
 1. Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri (19)
 2. Rekabet Hukuku Sertifika Programı (15)
 3. Sektöre Özgü Eğitim Programları (2)
  • Otomotiv Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulaması 
  • Elektrik Piyasasında Rekabet Hukuku Uygulaması 
 4. Meslek İçi Eğitim Seminerleri (1)
 5. Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulaması Sertifika Programı (1) 
 6. İdari Yargı Hâkimlerine Yönelik Rekabet Hukuku Eğitimi (2)
 7. Uyum Yöneticiliği Sertifika Programı (5) 
 8. İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Hukuk ve Uyum Sertifika Programı (2)
 1. Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar: 2002/2 Sayılı Grup Muafiyeti Tebliğinde Eşik Sistemine Geçiş, Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 2. Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri
 3. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 4. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 5. Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı
 6. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Yapılan 2020 Yılı Değişiklikleri: Nedenleri, Kapsamı ve Olası Etkileri
 7. Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2018
 8. Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2019
 9. Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2020
 10. Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2021
 11. Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2022