Merkez Hakkında

Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi ("RHM"), 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde rekabet hukuku ve regülasyon alanlarının hukuk ve ekonomi (law and economics) öğretisi esaslarına uygun bir şekilde anlaşılmasını, yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere kurulmuştur.

RHM, kurulduğu yıldan bu yana belirtilen amaca yönelik olarak düzenlenen konferans, seminer ve atölye çalışması gibi kamuya açık akademik faaliyet ve etkinlikler ile rekabet hukuku ve politikası alanındaki bilgi birikiminin ve farkındalığın artırılmasına hizmet etmektedir. RHM, artık süreklilik kazanan akademik faaliyetler itibarıyla rekabet hukuku alanındaki en önemli akademik platformlardan biri olma vasfını kazanmıştır.

RHM bünyesinde yürütülen akademik faaliyetler, üç temel esas üzerine inşa edilmektedir:

i) Disiplinler Arası Yaklaşım: Rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında yapılacak çalışmalarda, iktisat biliminden yararlanmak ve özellikle hukuk ve ekonomi öğretisinin önemine dikkat çekmek,

ii) Mukayeseli Hukuk Perspektifi: Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri hukukundaki gelişmeleri yakından takip ederek, rekabet hukuku ve politikalarına mukayeseli bir şekilde yaklaşmak,

iii) Piyasalar ile İş Birliği: Rekabet hukukunda, uygulamada yaşanan sorunları yakından izlemek ve özellikle bu alanda çalışan profesyonel kişi ve kurumlar ile iş birliği yapmak.

RHM’nin faaliyetleri öğretim, araştırma ve akademik etkinlikler düzenlenmesi olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir. Öğretim, RHM’nin temel faaliyet alanıdır. Nitekim RHM; Rekabet Hukuku Sertifika Programı, Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulaması, Uyum Yöneticiliği Sertifika Porgramı gibi önemli eğitim programlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Her yıl güz döneminde gerçekleştirilen Rekabet Hukuku Sertifika Programı kapsamında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği maddi ve usuli hükümler ele alınmaktadır. Bu kapsamda kanun hükümleri, konuyla ilgili uzmanlar (avukatlar, akademisyenler ve rekabet uzmanları) tarafından teorik ve uygulama boyutu ile ve yasaklayıcı normların çizdiği çerçeve Rekabet Kurulu kararlarından örnekler ile izah edilerek 7 haftalık bir eğitim programı çerçevesinde aktarılmakta ve katılımcıların rekabet hukukunun genel esaslarını kavramaları ve pratikte karşılaşılan rekabet hukuku sorunları karşısında çözüm geliştirme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü hukuk yüksek lisans programında 2006 yılından bu yana sunulan bir seminer dersidir. Seminer dersi ile, rekabet hukuku ile ilgilenen profesyonellerin bir araya geldiği bir tartışma platformu oluşturulması hedeflenmektedir. Kamuya açık olan bu derste her hafta farklı bir konu, uygulamadan bir uzman tarafından anlatılmakta ve tartışılmaktadır. 2011 yılından bu yana, Seminer programına kayıt yaptırarak düzenli katılım gösteren kişilere “katılım sertifikası” verilmektedir. 2022 bahar döneminde de gerçekleştirilen programda 12 haftada 24 güncel tartışma konusu ele alınmış, programı her hafta yüzden fazla katılımcı takip etmiştir.

RHM’nin bir diğer faaliyet alanı ise araştırma faaliyetleri yürütmek ve teşvik etmektir. Bu çerçevede rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında hukuk ve ekonomi (hukukun ekonomik analizi) yaklaşımını esas alan (disiplinler arası) ve/veya mukayeseli (teorik ve ampirik) araştırmalar ve yayınlar teşvik edilecektir.

Merkezle ve eğitim programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye rhm.bilgi.edu.tr adresinden ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi sunmak için rhm@bilgi.edu.tr e-posta adresine yazabilirsiniz.

Merkez Yönetimi

Merkez Müdürü
Prof. Dr. Kerem Cem SANLI

Kerem Cem Sanlı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi özel hukuk programından, 2000 yılında Harvard Üniversitesi hukuk bölümünden yüksek lisans dereceleri aldı. Daha sonra Marmara Üniversitesi SBE özel hukuk programını tamamlayarak 2006'da doktor, 2017 yılında medeni hukuk doçenti, 2023 yılında ise profesör ünvanını kazandı. Sanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olup 2010 yılından bu yana Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin direktörlüğünü yürütmektedir.

Çalışma Alanları: Rekabet Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Davranışsal Hukuk ve Ekonomi, Hukukun Ekonomik Analizi

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız.

E-posta: cem.sanli@bilgi.edu.tr 

Telefon: +90 (212) 311 51 60

 

Merkez Danışmanı
Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Yeşim M. ATAMER

Yeşim M. Atamer lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde elde ettikten sonra 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapmıştır. Atamer 2019-2020 eğitim öğretim yılında İsviçre’de Bern Üniversitesi’ne, 2020 Şubat ayından itibaren de Zürich Üniversitesi’ne özel hukuk, ekonomi hukuku, Avrupa hukuku ve mukayeseli hukuk profesörü olarak atanmıştır.

Araştırma alanları özellikle Türk ve AB sözleşme hukuku, ulusal ve uluslararası satım hukuku ile Türk ve AB tüketici hukukudur. Jean Monnet, Alexander von Humboldt, Ernst von Caemmerer, Unidroit ve Tübitak araştırma bursları ile Hamburg, Basel, Lausanne, Roma, Münih ve Cambridge (ABD)’de araştırmacı bilim insanı olarak bulunan Atamer 2007 yılında TÜBA’nın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görülmüştür. 2013 yılında Bilim Akademisi tam üyeliğine, 2010 yılında Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Akademisi asosiye ve 2017 yılında da tam üyeliğine, 2011 yılında Uluslararası Ticaret ve Tüketici Hukuku Akademisi’ne tam üye seçilmiştir. ABD, Almanya, İsviçre ve İtalya’da hem konuk öğretim üyesi hem de konuk araştırmacı olarak bulunmuş olan Yeşim M. Atamer’in İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak yayınlanmış çok sayıda kitap, kitap bölümü ve makalesi bulunmaktadır. Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin danışmanlığını yürütmektedir.

Çalışma Alanları: Özel Hukuk, Ekonomi Hukuku, Avrupa Hukuku ve Mukayeseli Hukuk

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız.

E-posta: yesim.atamer@rwi.uzh.ch 

Araştırmacı
Av. Deniz TANLI

Deniz Tanlı, lisans eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi ekonomi bölümünde başlamıştır. Ekonomi bölümünde dört dönem tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yüksek onur öğrencisi olarak 2018 yılında mezun olmuştur. Ardından 2019 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır. Deniz Tanlı ağırlıklı olarak rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında araştırmalar yapmaktadır. 2021 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak çalışmakta ve aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi ekonomi hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

E-posta: deniz.tanli@bilgi.edu.tr 

Telefon: +90 (212) 311 77 47