URHS Kapak Görseli

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri

 

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE hukuk yüksek lisans programında 2006 yılından bu yana sunulan bir seminer dersidir. Seminer dersi ile, rekabet hukuku ile ilgilenen profesyonellerin bir araya geldiği bir tartışma platformu oluşturulması hedeflenmektedir. Kamuya açık olan bu derste her hafta farklı bir konu, uygulamadan bir uzman tarafından anlatılmakta ve tartışılmaktadır. 2011 yılından bu yana, seminer programına kayıt yaptırarak düzenli katılım gösteren kişilere “katılım sertifikası” verilmektedir. Seminerlerin amacı rekabet hukukunun uygulanmasında karşılaşılan sorunları belirlemek, bu sorunları tartışmak, güncel hukuki gelişmeler konusunda toplumu bilgilendirmektir.