Bildiri Çağrısı: Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2023

Seminer Programının Konusu

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, 2006 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında gerçekleşen ve 2010 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen bir seminer programıdır. Programın amacı rekabet hukuku uygulamasında karşılaşılan güncel sorunları belirlemek, bu sorunları tartışmaya açmak ve güncel hukuki gelişmeler konusunda toplumu bilgilendirmektir. Bu seminer programı ile ayrıca rekabet hukuku ile ilgilenen akademisyen ve uygulamacıların bir araya geldiği bir tartışma platformu oluşturulması hedeflenmektedir. Nitekim 2006 senesinden bu yana gerçekleşen programla bu konuda önemli bir başarı elde edildiği söylenebilir. Kamuya açık olan seminer derslerinin tümü alanında uzman akademisyen, avukat ve Rekabet Kurumu uzmanları tarafından, güncel bilgi ve gelişmeler ışığında bilimsel çalışma ilkeleri gözetilerek sunulmaktadır.

2022 bahar döneminde de gerçekleştirilen programda, 12 haftada 24 rekabet hukuku konusu ele alınmış, programı her hafta yüzden fazla katılımcı takip etmiştir. Seminer programında sunulan bildiriler ayrıca Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait YouTube kanalında yayınlanmıştır. 2022 dâhil, daha önceki dönemlerde sunulan bildirilerin video kayıtlarına https://www.youtube.com/@RekabetHukukuMerkezi adresinden ulaşılabilir.

Bildiri Çağrısı

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, 2023 bahar döneminde de (Şubat-Mayıs ayları arasında) gerçekleşecektir. Program tebliğ sahiplerinin tercihleri doğrultusunda hibrit olarak gerçekleşecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda program, sunum yapmak isteyen lisansüstü öğrencilere, akademisyenlere ve tüm profesyonellere (avukat, Rekabet Kurumu uzmanı, danışman vb.) açıktır. Rekabet hukuku ile ilgili olması kaydıyla, bir konu sınırlaması yoktur. Bu anlamda disiplinler arası (hukuk ve iktisat veya rekabet hukuku ile başka bir hukuk dalının kesişimi) konularda da başvuru yapılabilir.

Birden fazla tebliğ önerisiyle başvuru yapılması mümkündür. Birden fazla öneri iletmek, şüphesiz seçilme olasılığını artırmaktadır. Ancak aynı ismin yer aldığı birden fazla tebliğ önerisi sıralamaya girerse, yalnızca en yüksek puanı alan tebliğ önerisi seçilir ve programa dâhil olur. Diğer öneriler göz ardı edilir.

Gelen başvurular, seçilen konunun önemi ve güncelliği göz önünde tutularak ve ilgili dönemde yapılan diğer başvurularla karşılaştırılarak alanında uzman kişilerden oluşan bir Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir [1]. Bu başvurularda isimlerin gizleneceğini, sadece tebliğ özetlerinin anonim olarak değerlendirileceğinin altını çizmek isabetli olur. Bilim Kurulu, her bir özete puan verecek ve en fazla puan alan (takriben 18) başvuru önerisi seminer programına alınacaktır. Tüm bu süreç (başvuru özetleri, değerlendirme sonuçları ve kabul edilenler) son derece şeffaf bir şekilde aynı zaman internet sitemizde yayımlanacaktır.

Geçtiğimiz senelerde özellikle bu alanda çalışmak isteyen genç araştırmacı ve akademisyenleri teşvik etmek amacıyla, yeni başvuruların genellikle olumlu yanıtlandığını belirtmek isteriz. Bilhassa yurt dışında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olup, ders almakta veya doktora tezini yazmakta olan öğrencilerin başvuru yapmalarını önemsiyoruz. Keza öneri konusu ile ilgili daha önceden çalışma yapmış (örneğin makale, tez veya proje yazmış) kişilerin yaptığı başvuruların da öncelenebileceğini belirtmek gerekir.

Netice olarak, rekabet hukuku alanında güncel bir konuda bildiri sunmak isteyen araştırmacıların, en fazla 500 kelimeden oluşan Türkçe veya İngilizce bildiri özetlerini ve özgeçmişlerini e-posta ile (Seminer 2023 başlığı ile birlikte) en geç 10 Aralık 2022 Cumartesi gününe kadar uygulamaliseminer@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri süresinin 45 dakika olduğunu anımsatalım. Bildirinin tam metnini de içeren başvurular seçim sırasında öncelikli olacaktır. Birden fazla kişi tarafından verilecek tebliğler açısından kişi sayısının ve kişilerin kimliklerinin de mutlaka belirtilmesi gerekir. Bu kişilerin daha sonra değiştirilmemesi esastır.

Bilim Kurulu

  • Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Kadir Baş, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Dr. Zeynep Ayata, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Dr. Muzaffer Eroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Katılım Sertifikası

Seminer programına kayıt yaptırarak düzenli katılım gösteren kişilere dijital olarak "katılım sertifikası" verilmektedir. Kayıt prosedürüne ilişkin detaylar seminer programı ilan edildikten hemen sonra rhm.bilgi.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Seminer Kitabı

Sunulan bildirilerin daha sonra derleme bir kitap olarak yayımlanması planlanmaktadır. Nitekim 2020 yılında sunulan bildirilerden oluşan “Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2021” başlıklı kitap On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. 2022 yılında sunulan bildiriler ise yayıma hazırlık aşamasında olup, bu kitabın da 2023 yılının bahar döneminde yayımlanması hedeflenmektedir.

Program Takvimi

Bildiri Özetlerinin İletilmesi İçin Son Tarih: 10/12/2022

Seçilen Bildirilerin Açıklanması: 25/12/2022

Program İçeriğinin Açıklanması: 04/01/2023

 

İletişim Bilgileri

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

Merkez Direktörü, Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi

E-posta / Telefon: cem.sanli@bilgi.edu.tr / (0 212) 311 51 60

Adres: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Eski Silahtarağa Elektrik Santrali, Kazım Karabekir Cad., No.: 2/13, 34060, Eyüpsultan/İstanbul.


[1] Tebliğ başvurusunun, ulusal bilimsel toplantı kapsamında, doçentlik başvurularında kullanılması mümkündür.