İdari Yargı II Slider

İdari Yargı Hâkimlerine Yönelik Rekabet Hukuku Eğitimi II

Tarih: 28 Kasım - 16 Aralık 2022

Saat: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 18.30 - 20.30 saatleri arasında.

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Türkiye Adalet Akademisi ile akdedilen İş Birliği Protokolü çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen İdari Yargı Hâkimlerine Yönelik Rekabet Hukuku Eğitim Programı, Türk rekabet hukukunu konu edinmektedir.

Program kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da ("Rekabet Kanunu") öngörülen yasaklar ve yaptırımlar, bu kanunun ikincil mevzuatı, Rekabet Kurulu ve idari yargı kararları ekseninde ele alınacaktır. Rekabet hukukunun hangi teşebbüs davranışlarını yasakladığı, bu yasaklara aykırı davranışların hukuki sonuçları, rekabet hukuku doktrin ve uygulamasındaki güncel sorunlarla birlikte ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bu yapılırken tabiatıyla, rekabet hukuku analizlerine yön veren hukuk ve ekonomi doktrini ve Avrupa Birliği rekabet hukuku ve bu yargı yerindeki gelişmeler de dikkate alınacaktır. Program kapsamında, günümüzde yapılması planlanan potansiyel kanun değişikliği ve bunların yansımaları da önemi nedeniyle özel olarak incelenecektir. Ayrıca son dönemde tüm dünyada önemli bir tartışma konusu olan dijital ekonominin rekabet politikası açısından yarattığı sorunlara da değinilecektir.

Programın amacı, rekabet hukuku alanındaki güncel gelişme ve tartışmaları içtihatlar eşliğinde katılımcılara aktarmak, rekabet hukuku sorunlarını katılımcıların uygulama tecrübeleri ekseninde karşılıklı olarak tartışmak ve Türk rekabet hukukunu, bu hukuka temel olan iktisadi düşünce ve mehaz Avrupa Birliği uygulamaları ışığında baştan sona inceleme konusu yaparak, rekabet hukuku konusunda katılımcıların bilgi birikimini ileri düzeye taşımaktır.

Ayrıntılı Program: Ayrıntılı eğitim programına erişmek için tıklayınız.

Program Bilgileri: Eğitim programı sadece idari yargı hâkimlerine yöneliktir. Bu hususun mesleki kimlik kartıyla belgelenmesi gerekmektedir.

Program kontenjanı 40 kişiyle sınırlıdır. Başvuru tarihinden itibaren şartları taşıyan ilk 40 kişi programa kabul edilecektir. Kontenjan dolduğunda, sonraki başvurular yedek listeye alınacaktır.

Katılım sertifikasına hak kazanmak için en az 15 saat programa devam edilmesi gerekmektedir.

Programa kayıt işlemleri öngörülen kontenjanın dolması sebebiyle sona ermiştir. Yapılan yeni kayıtlar yedek listeye alınacaktır.

Programa kayıt için online kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Kayıt formu için tıklayınız.

Kayıt Ücreti: Program ücretsizdir.

İletişim:

Av. Deniz Tanlı

E-posta: deniz.tanli@bilgi.edu.tr 

Telefon: 0212 311 7747

 

Öğretim Kadrosu

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Kadir Baş, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Zeynep Ayata, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Muzaffer Eroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Çiçek Ersoy, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 

PROGRAM (3 Hafta)

Rekabet Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar (28 Kasım 2022, Pazartesi)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

Avrupa Birliği Rekabet Hukukuna Genel Bakış (30 Kasım 2022, Çarşamba)

Dr. Zeynep Ayata

Rekabet Kurumunun İnceleme ve Araştırma Usulleri ve İdari Yaptırımlar (2 Aralık 2022, Cuma)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar I: Giriş ve Karteller (5 Aralık 2022, Pazartesi)

Dr. Çiçek Ersoy

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar II: Yatay Anlaşmalar ve Muafiyet Rejimi (7 Aralık 2022, Çarşamba)

Doç. Dr. Kadir Baş

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar III: Dikey Anlaşmalar ve Grup Muafiyeti Tebliği (9 Aralık 2022, Cuma)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması I: Hâkim Durum ve Sömürücü Kötüye Kullanmalar (12 Aralık 2022, Pazartesi)

Dr. Muzaffer Eroğlu

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması II: Dışlayıcı Kötüye Kullanmalar (14 Aralık 2022, Çarşamba)

Dr. Muzaffer Eroğlu

Yoğunlaşma Denetimi (16 Aralık 2022, Cuma)

Doç. Dr. Kadir Baş

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Genel Tartışmalar: Dijital Piyasalar ve Dağıtım Hukukundaki Sorunlar (16 Aralık 2022, Cuma)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı