Uygulamalı 2021 Kitabı

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2021 Başlıklı Yayınımız On İki Levha Yayıncılık'tan Çıktı

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin dördüncü kitabı olan Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2021, On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin dördüncü kitabı olan bu kitapl, 2021 yılı bahar döneminde seminerlerde sunulan tebliğ konuları kapsamında hazırlanan 18 makaleden oluşuyor. Bu yılın kitabında yer alan makalelerin konularını; Rekabet Kurulu ve Avrupa Komisyonu'nun güncel kararlarına ilişkin tartışmalar, sektör bazlı rekabet hukuku analizleri, 2020 yılında yapılan kanun değişikliği ile getirilen kurumlar ve Rekabet Kurumu'nun bunlara dayanarak yapmış olduğu uygulamalar ve rekabet hukukundaki temel tartışmalar oluşturuyor. Kitapta bu çerçevede dijitalleşme ve pandeminin etkisiyle verilen son geçici tedbir kararları, Rekabet Kurulu'nun akaryakıt piyasasına ilişkin son kararı, Rekabet Kurulu'nun Tekel Birası II kararı; Türkiye HTM perakendeciliği sektörünün rekabet hukuku analizi, istihdam pazarlarında rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, dijital piyasalardaki regülasyon tartışmaları ile son dönemde sıklaşan ex post denetimler, liman hizmetleri sektörünün rekabet hukuku analizi, Rekabet Kurulu'nun akaryakıt piyasasına geçmişte yaptığı müdahalelerinin piyasaya etkileri; Rekabet Kurumu'nun yerinde inceleme yetkisi, de minimis kuralının Türk rekabet hukukunda uygulanabilirliği; rekabet hukukunun ihlalinden doğan tazminat davalarında Rekabet Kurulu kararlarının dava şartı olarak aranması ve bu kapsamda yabancı rekabet otoritesi kararlarının delil niteliği, birleşme ve devralmalara ilişkin idari para cezaları, birleşme ve devralmalarda inovasyon rekabetinin rolü, rekabet hukukunun kamu kuruluşlarına uygulanması ve rekabet hukukunda ekonomik bütünlük kavramı gibi pek çok konu başlığı oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Kitabın içerdiği konuların önemi, çeşitliliği ve güncelliği itibarıyla rekabet hukuku alanında çalışan araştırmacı ve uygulamacılar için çok önemli bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.