URHS 2022 Kitap TR

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2022 Başlıklı Yayınımız On İki Levha Yayıncılık'tan Çıktı

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin dördüncü kitabı olan Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2022, On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin beşinci kitabı olan bu kitap, 2022 yılı bahar döneminde seminerlerde sunulan tebliğ konuları kapsamında hazırlanan 18 makaleden oluşuyor. Bu yılın kitabında yer alan makalelerin konularını; Rekabet Kurulunun, idari yargının ve Avrupa Komisyonunun güncel kararlarına ilişkin tartışmalar, 2020 yılında yapılan kanun değişikliği ile getirilen kurumlar ve Rekabet Kurulunun bunlara dayanarak yapmış olduğu uygulamalar, rekabet hukukuna özgü kavramlara ilişkin incelemeler, sektör bazlı rekabet hukuku analizleri, dijital piyasaların ortaya çıkardığı rekabet hukuku meseleleri ile bu alana özgü regülasyon çalışmaları ve rekabet hukukundaki temel tartışmalar oluşturuyor. Kitapta bu çerçevede Rekabet Kurulunun zincir marketler hakkında 2021 yılında vermiş olduğu karar, Danıştay 13. Dairesinin Henkel kararı, Rekabet Kurulunun taahhüt ve uzlaşma kurumlarına ilişkin uygulaması ve bunlara ilişkin gündeme gelebilecek sorunlar, "devam eden tek bir ihlal" ve "açık ve ağır ihlal" gibi rekabet hukukuna özgü kavramlar, ilaç sektöründe rekabet hukuku uygulamaları, esnek ekonomi çalışanlarının rekabet hukuku açısından durumları, dijital piyasalara ilişkin rekabet hukuku sorunları ve bu alana özgü regülasyon çalışmaları, rekabet hukukunun ihlalinden doğan zararın hesaplanması gibi pek çok konu başlığı oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Kitabın içerdiği konuların önemi, çeşitliliği ve güncelliği itibarıyla rekabet hukuku alanında çalışan araştırmacı ve uygulamacılar için çok önemli bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgiye erişmek için tıklayınız.