URHS 2023 v2

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2023

Tarih: 1 Mart - 31 Mayıs 2023

Saat: 19.00-21.30

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı, günümüzde yatay dikey ayrımı göstermeksizin; dağıtım anlaşmaları, birleşmeler, fiyatlandırma politikaları ve iş birliği anlaşmaları gibi pek çok ticari işlemi ve eylemi yakından ilgilendirmekte ve düzenlenen piyasalar dahi olmak üzere, ekonominin her alanında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle, rekabet hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, günümüzde başta avukatlar olmak üzere, yöneticiler ve üst düzey çalışanlar açısından son derece önemlidir.  

Bu sertifika programının amacı, katılımcılara Türk ve mukayeseli rekabet hukuku uygulaması hakkında bilgi vermek, güncel sorunlar ve tartışmalar hakkında onları aydınlatmaktır. Bu şekilde, katılımcıların bu hukuk dalını daha iyi anlamaları ve pratikte karşılaşılan rekabet hukuku sorunları karşısında çözüm geliştirme becerisini kazanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca seminer dersi ile bu alanda yeni araştırmaların yapılması ve rekabet hukuku ile ilgilenen profesyonellerin bir araya geldiği bir tartışma platformu oluşturulması da hedeflenmektedir.  

Ayrıntılı Program: 2023 bahar dönemi seminer programına ulaşmak için tıklayınız.

Seminerler, aşağıda belirtilen program dahilinde her çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak ve tek ara verilerek 21.30 civarında sona erecektir. Program esas itibarıyla fiziki olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde düzenlenecektir. Programın aynı zamanda çevrim içi ortamdan takip edilebilmesine de (özellikle İstanbul dışındaki katılımcılar açısından) imkân sağlanacaktır.

Program sonunda dijital katılım sertifikası verileceği için 13 haftanın en az 11’ine katılım sağlanması gerekmektedir. Ayrıca fiziki katılımı ve salon içi etkileşimi önemsediğimiz ve öğrenim kazanımları açısından gerekli gördüğümüz için seminerlere en az 8 hafta fiziki olarak gelinmesi zaruridir. Programa İstanbul dışından katılacak katılımcılar için seminerlere en az 8 hafta fiziki olarak katılma şartı aranmaz. İstanbul dışı katılımcıların 13 haftanın en az 11 haftasına çevrim içi katılmaları yeterlidir. Aksi halde katılımcı sertifika almaya hak kazanamayacaktır. Katılım yoklama ile takip edilecektir.

Ücret Bilgisi: Program ücreti KDV dâhil 9.000 TL olup 3 Şubat 2023 tarihine kadar %40 erken kayıt indirimi uygulanacaktır. Bu kapsamda erken kayıt dönemi sonuna kadar ücret 5.400 TL'dir. Erken kayıt indirimi sona erdikten sonra yapılan kayıtlarda ise stajyer avukatlara %20, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezun ve öğrencilerine %25 indirim uygulanacaktır. Bahsi geçen indirimlerden hiçbiri başka bir indirimle birleşmemektedir. 

Faturalar ödeme yapıldıktan ve eğitim başladıktan sonra iletilecektir. Okulun uygulaması gereği daha önce iletilememektedir.

Kayıt Formu: Programa kaydolmak için online kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Kayıt formunu doldurduktan sonra ödeme bilgileri ve ayrıntıları iletilecektir. Kayıt formu için tıklayınız. 

 

PROGRAM (13 HAFTA)

1. HAFTA / 1 Mart 2023

Türk Rekabet Hukukunda 2022 Yılında Yaşanan Önemli Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan (İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi) 

Reklam ve Rekabet Hukuku  

Doç. Dr. Kadir Baş (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) 

 

2. HAFTA / 8 Mart 2023 

Türk Rekabet Hukuku ve Sorumluluk Hukuku Temelinde, Hâkim Durumun Kötü Kullanılması Sebebiyle Oluşan Fiili Zararlar ve Kâr Mahrumiyetinin Giderimi Davalarında Tazminatın Hesabı; Yakın Tarihli Davalardan Kurgulanmış Örnekler

Dr. Murat Şahin (İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) 

Rekabet Hukukunda Tazminat Talepleri ile Pişmanlık Arasındaki İlişki: ABD ve AB Hukukunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Türk Hukuku Bakımından Çıkarımlar

Dr. Ekin Korkmaz 

 

3. HAFTA / 15 Mart 2023 

Rekabet Hukukunda Usul ve Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Gündemdeki Meseleler

Dr. Y. Sertaç Serter (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

Av. Şuayip Öksüz (Dentons Europe) 

Yerinde İncelemelerde Delillerin Karartılmasına Yönelik Eylemler Bakımından İspat Standardı

Av. Gülçin Dere (Paksoy Hukuk Bürosu) 

 

4. HAFTA / 22 Mart 2023 

Rakibin Kötülenmesi: Yeni Bir Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Tipi mi Doğuyor?  

Av. Sinan Diniz (Esin Avukatlık Ortaklığı)

Av. Ceren Göktürk (Esin Avukatlık Ortaklığı)

Çevrimiçi Reklamcılıkta Rekabet Hukuku: Negatif Eşleşme Engellenmesine İlişkin Anlaşmalardan Kaynaklanan Rekabet Hukuku Sorunlarının Analizi

Dr. Neşe Nur Yazgan (Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı)

Av. Hazar Başar (Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı)

 

5. HAFTA / 29 Mart 2023 

Avrupa Birliği (“AB”) Taslak Yatay İş Birliği Anlaşmalarına İlişkin Rehber’in AB Rekabet Hukukunda Getirdikleri ve Türk Rekabet Hukuku Üzerindeki Olası Etkileri 

Av. Orhan Ünal (Aslan Hukuk Bürosu) 

Rekabet Kanunu’nun 4. Maddesi Çerçevesinde “Anlaşmaya Davet”

Neyzar Ünübol (Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu)

Av. Ali Tunçsav (Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu)

Av. Esen Çakır (Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu)

 

6. HAFTA / 5 Nisan 2023 

Recommended Prices Communicated Electronically to Retailers Qualifying as Concerted Practices Under Swiss Competition Law

Assoc. Prof. Dr. Damiano Canapa (University of Lausanne) 

Rekabet Hukuku ve Politikası Tasarımında “Ekonomik Olmayan Amaç” Tartışmaları: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Örneği Üzerinden bir İnceleme

Dr. Muzaffer Eroğlu (Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 

7. HAFTA / 12 Nisan 2023 

Dağıtım Kanalı Uygulamalarında “Şahin” Dönem: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi ve Çevrimiçi Satış Kısıtlamalarına İlişkin Rekabet Kurulu Yaklaşımının Türkiye Pazar Koşulları Ekseninde Analizi  

Recep Gündüz (Papara)

Dr. Alptekin Köksal (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Son Yıllarda Artan Bir Ceza Gerekçesi: Alıcılara Getirilen Bölge veya Müşteri Kısıtlamaları

Gökşin Kekevi (Özay Hukuk Bürosu) 

 

8. HAFTA / 26 Nisan 2023

AB Pazar Tanımı Bildirimi Taslağı ve Dijital Pazarlardaki Gelişmeler Işığında İlgili Ürün Pazarının Tanımlanması

Av. Emre Önal (ONaL Hukuk Bürosu)

Av. A. Bahadır Bektaş (ONaL Hukuk Bürosu)

AB Rekabet Hukukunda Bir Hukuka Uygunluk Ölçütü Olarak 'Competition on the Merits' Kavramı: Genel Mahkemenin Google Shopping Kararı Kapsamında Bir Değerlendirme

Av. Dilan Alma 

 

9. HAFTA / 3 Mayıs 2023

Yeni E-Ticaret Kanunundaki Neo-Brandezyen İzler  

Doç. Dr. Emin Köksal (Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi)

Av. Aslı Ak (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

E-ticaret Kanunu ve Rekabet Kanunu Değişiklik Taslağı: Mükerrer Yargılama ve Yaptırım Riskine Dair Değerlendirmeler

Av. Dr. Cihan Doğan (CD Hukuk Bürosu)

 

10. HAFTA / 10 Mayıs 2023

The Promises and Perils of EU’s Regulation of the Digital Economy - The Digital Markets Act as Viable Solution for Attaining Contestable and Fair Digital Markets?

Jörg Hoffmann (Max Planck Institute for Innovation and Competition)

Dijital Pazarlarda Eşik Bekçilerinin Son Büyük Yükümlülüğü: Birlikte İşlerlik  

Dr. Erman Ekingen (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi)  

 

11. HAFTA / 17 Mayıs 2023

Rekabet Kurulu Kararları Işığında Topla-Dağıt (Hub-and-Spoke) Kartelleri  

Av. Gönenç Gürkaynak (ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu)  

Av. Ali Kağan Uçar (ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu) 

Veri Taşınabilirliği - Dünya Pratiğine Karşılaştırmalı Bir Bakış  

Av. Zeynep Özgültekin (ONaL Hukuk Bürosu) 

 

12. HAFTA / 24 Mayıs 2023

Elektrikli Araçlar Şarj Altyapısı ve Rekabet Sorunları

Av. Şahin Ardıyok (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

Av. Ramiz Arslan (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

Video Oyunu Sektöründeki Rekabet Hukuku Uygulamaları

Av. Nuri Melih İnce (İnce Legal Hukuk & Danışmanlık Bürosu)

 

13. HAFTA / 31 Mayıs 2023

Rekabet Hukuku Perspektifinden Açık Finans Uygulamaları

Av. Derya Mutluoğlu (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) 

Emek Piyasasında Rekabet Hukukuna Uyum İçin İnsan Kaynaklarının Alabileceği Önlemler ve İyi Uygulamalara Dair Bir Tartışma

Av. Bulut Girgin (Gen & Temizer | Özer)

Av. Simru Tayfun (Gen & Temizer | Özer)