RHM’nin amacı, çalışma konuları olan rekabet hukuku ve regülasyon kapsamındaki hukuk dallarının hukuk ve ekonomi (law and economics) öğretisi esaslarına uygun bir şekilde anlaşılmasını, yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlayarak, bilimsel seviyeyi artırmaktır. Bu amaca yönelik olarak düzenlenecek olan akademik faaliyet ve etkinlikler ile RHM, bu alanda akademik bir platform olmayı hedeflediği gibi, aynı zamanda rekabet hukuku ve politikası alanındaki farkındalığı da artıracaktır.

RHM bünyesinde yürütülecek akademik faaliyetler, üç temel esas üzerine inşa edilmektedir i) Disiplinler Arası Yaklaşım: Rekabet hukuku ve regülasyon alanlarında yapılacak çalışmalarda, iktisat biliminden yararlanmak ve özellikle hukuk ve ekonomi öğretisinin önemine dikkat çekmek ii) Mukayeseli Hukuk Perspektifi: Avrupa Birliği ve ABD hukukundaki gelişmeleri yakından takip ederek, rekabet hukuku ve politikalarına mukayeseli bir şekilde yaklaşmak, iii) Piyasalar ile İşbirliği: Rekabet hukukunda, uygulamada yaşanan sorunları yakından izlemek ve özellikle bu alanda çalışan profesyonel kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmak.